Bijzondere bijstand Gemeente Maastricht

Niet iedereen weet dat hij/zij recht heeft op bijzondere bijstand. Mensen die denken dat ze ervoor in aanmerking komen, haken vaak snel al af als ze niet meteen kunnen zien of het op hun van toepassing is. En als je toch zover bent dat je aan de aanvraag bent begonnen, gaat je de zin vaak over als blijkt hoeveel bewijsstukken toegevoegd moeten worden en wat je allemaal moet invullen.

Via Digid is het al gemakkelijker om de aanvraag te doen. Dat scheelt alweer een heel pak aan uitprinten, kopiëren, opsturen en dat soort dingen. Wij hopen jullie op weg te helpen. Mocht het toch niet lukken, neem dan gerust contact met ons op.

Declaratieregeling 1, sociale en culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van lidmaatschap van een vereniging of het abonnement voor telefoon, internet, tv of krant. De maximale vergoeding voor de aanvrager is € 100 per jaar. Elk ander gezinslid (uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar) krijgt maximaal € 50 per jaar vergoed.

Declaratieregeling 2, tegemoetkoming in de kosten van kinderen. U krijgt maximaal € 50 per kind per kalenderjaar als uw kind naar de basisschool gaat. U krijgt maximaal € 220 per kind per kalenderjaar als uw kind jonger is dan 18 jaar en naar het voortgezet onderwijs gaat.

Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering U ontvangt € 100 per volwassen verzekerde per kalenderjaar. Kost uw aanvullende verzekering minder dan € 100 per jaar, dan ontvangt u en vergoeding op basis van uw daadwerkelijke kosten.

Bijzondere bijstand Als u de noodzakelijke kosten niet zelf kan betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Denk hierbij aan advocaatkosten, bewindskosten, verhuiskosten (in speciale gevallen) een aanpassingen aan een woning.

Individuele inkomenstoeslag Als u lange tijd een laag inkomen heeft of een bijstandsuitkering heeft kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Dit zijn hulpmiddelen voor mensen die anders niet tot betaling van de daarvoor bedoelde doelen komen. Twijfel je of het op jou van toepassing is, kijk dan goed naar de voorwaarden door op de link te klikken. Toch nog hulp nodig, laat het ons dan zeker weten.

Advertentie