Advies aangaande nietig vonnis, verstek zuiveren.

Ik ben, namens een klant, bezig met een kwestie die me niet helemaal bekend is. Ik heb natuurlijk wat onderzoek gedaan en informatie ingewonnen, maar zoek een alternatief. De klant is, ten tijden van, een bewindvoering gedagvaard. Dus ja, de klant en niet de bewindvoerder. Er was gedurende 9 jaar sprake van bewindvoering. De klant is bij verstek veroordeeld. Het vonnis is ook aan de klant en niet aan de bewindvoerder betekend.

Het gaat om een kleine vordering (hoofdsom < € 100,00) waar klant het niet mee eens is. Hiervoor is destijds door de advocaat van klant bezwaar gemaakt bij het incassobureau, maar deze hebben nooit gereageerd. Het bezwaar is schriftelijk (e-mail) gemaakt, voor de dagvaarding. De dagvaarding heeft de advocaat nooit bereikt.

Nu zou de dagvaarding nietig verklaard moeten worden. Deze had namelijk aan de bewindvoerder betekend moeten worden. De deurwaarder weigert medewerking te verlenen hierin. Ik heb gemaild, gebeld en zelfs een manager of deurwaarder aan de telefoon gevraagd (niet gekregen overigens).

Nu kan ik het verstek laten zuiveren, maar daarvoor moet ik de deurwaarder dagvaarden. Wederom kosten en daarnaast het lastig vallen van een rechter, die al genoeg te doen heeft. Ontzettend zonde dus.

Het mooiste is dat desbetreffende deurwaarder nu valt over de handtekening van de klant op de machtiging die niet helemaal gelijk is aan de handtekening op de identiteitskaart (waren ze maar zo precies geweest bij het dagvaarden). Ik heb dan ook aangegeven dat ze mij geen antwoord verschuldigd zijn, dat een antwoord aan de klant rechtstreeks volstaat. Ook hierin wordt geen medewerking verleend.

Om het verstek te laten zuiveren, zit ik natuurlijk vast aan een termijn. Er moet dus snel iets gebeuren. Ik ken natuurlijk nogal wat mensen in de wereld van de deurwaarders, (kandidaat)deurwaarders, juristen en advocaten. Wie kan/wil mij van advies voorzien? Wat is wijsheid en wat gaat het snelst, met de minste kosten en de minste problemen.

Laten we even een brainstormsessie houden om deze klant weer goed van dienst te kunnen zijn. Ik ben benieuwd.

Advertentie